Monthly Archives: February 2011

સૂફીસંત અબુ મહંમદ જરેરીની સૂફી વાતો : ડૉ.મહેબૂબ દેસાઈ

સૂફીસંત અબુ મહંમદ જરેરી સાદગીના ઉપાસક હતા. ઈબાદતના બાદશાહ હતા. કષ્ઠ વેઠીને ઈબાદત
કરવામાં તેમની તોલે કોઈ આવી શકે તેમ ન હતું. સંયમ તેમના જીવનનો આદર્શ હતો. સૌ પ્રથમ તેમના કેટલાક સુવાક્યો આપણે માણીએ.
“પ્રેમ વિશ્વાસ રૂપી વૃક્ષનું ફળ છે, અને આડંબર શંકાનું થોર છે.”
“હદયનું મુખ્ય કાર્ય સત્યના સંપર્કમાં રહી ખુદાની સર્જનતાને પામવાનું છે.”
“જરૂરતની તરફેણ કરનાર તેનો ગુલામ છે.”
“રૂહની ખુશી અને શાતા માટે જરૂરી છે, મહેનત અને નેમત(ભેટ)માં ફર્ક કરવો. અને એ ફર્ક જે મહેસૂસ કરે તે જ સબ્ર”
“જે માનવીને ખુદા જ્ઞાનના પ્રકાશથી દૈદિપ્યમાન કરે છે, તે કયારેય મરતો નથી”
હઝરત મહંમદ જરેરીના ઉપરોક્ત વિચારો કોઈ ઉંચા દરજાના સંતને વ્યક્ત કરે છે. તેમના વિચારોમાં ઇલમ સાથે ઈમાનની ભરપુર દોલત હતી. તેમના જ્ઞાનને કોઈ સીમા ન હતી. અને એટલે જ તેઓ ઈલમના બાદશાહ કહેવાતા હતા. આમ છતાં અભિમાન તેમને સ્પર્શ્યું ન હતું. તેઓ જ્ઞાન મેળવવા બોલતા ઓછું અને સાંભળતા વધુ.નાનામાં નાના માનવી સાથેના પ્રસંગોમાંથી તેઓ સૂફી વિચારોનો અર્ક મેળવી લેતા. તેમના જીવનના પ્રસંગોમાંથી તે જાણી શકાય છે. વળી, તેમની ઈબાદત અત્યંત કષ્ઠદાયક હતી. મક્કમા એક વર્ષ તેઓ રહ્યા. પણ ન રાતે સુતા, ન કોઈ સાથે ક્યારેય વાત સુધ્ધા કરતા. હરમ શરીફની દીવાલના ટેકે બેસી દિવસ રાત ઈબાદત કરતા રહ્યા. તેમની આવી આકરી ઈબાદતને જોઈ કોઈકે તેમને પૂછ્યું,
“આવી કષ્ટદાયક ઈબાદત કરાવાની આપને શક્તિ કયાંથી મળે છે ?”
અત્યંત શાંત સ્વરે આપે ફરમાવ્યું,
“મારી આંતરિક શક્તિ મને શારીરિક અને માનસિક શક્તિ અર્પે છે.”

એકવાર એક ફકીર મસ્જીતમાં આવ્યો. વઝું કર્યું. અને અસરની નમાઝ અદા કરી. પછી માથું ઝુકાવી છેક મગરીબની નમાઝ સુધી સિજદામા જ રહ્યો. એ દિવસે ખલીફાએ સૂફીઓની દાવત(ભોજનનું નિમંત્રણ)રાખી હતી. એટલે સૂફીસંત અબુ મહંમદ જરેરીએ સિજદામા રહેલા એ ફકીરને જગાડીને ખલીફાની દાવતમા આવવા કહ્યું,
પેલા ફકીરે સિજદામા જ કહ્યું,
“મારે ખલીફા સાથે શો સંબધ ? પણ તમે મારા માટે થોડો હલવો લેતા આવજો”
અબુ મહંમદ જરેરી એ સાંભળી ચાલતા થયા. પણ દાવતમાંથી પેલા કકીર માટે હલવો લાવવાનું વિસરી ગયા. દાવતમાંથી પરત આવી મસ્જીતની પરસાળમા સુઈ ગયા. અને તેમના સ્વપ્નમાં હઝરત મહમદ પયગમ્બર (સ.અ.વ.)આવ્યા. પણ તેમનાથી નારાજ મો ફેરવી ઉભેલા હતા. મહંમદ સાહેબ(સ.અ.વ)ની નારાજગી જોઈ અબુ મહંમદ જરેરી વ્યાકુળ થઈ ગયા અને કરગરીને મહંમદ સાહેબ (સ.અ.વ.)ને પૂછ્યું,
“પણ હુજુર,મારી ખત્તા (ભૂલ) શું છે ?”
મહંમદ સાહેબ (સ.અ.વ.)એ ફરમાવ્યું,
“મારો એક બંદો ઇબાદતમાં લીન છે. તેણે તારી પાસે થોડો હલવો મંગાવ્યો હતો. તે તું ભૂલી ગયો”
અને મહંમદ સાહેબ (સ.અ.વ.)ના આ કથન સાથે જ અબુ મહંમદ જરેરીની આંખો ખુલી ગઈ. તેમણે પેલા ફકીર પર એક નજર કરી. હજુ તે સિજદામા જ હતો. પોતાની ભૂલ તેમને સમજાઈ.તેઓ તુરત ઉઠ્યા અને હલવો લઇ આવ્યા. અને પછી પેલા ફકીરને આપતા કહ્યું ,
“માફ કરજો હું આપના માટે હલવો લાવવાનું ભૂલી ગયો”
પેલા ફકીરે એક નજર અબુ મહંમદ જરેરી અને હલવા પર કરી અને કહ્યું,
“ખુદાના સાચા બંદાઓને પહેલા ઓળખ અને પછી ખુદા પાસે જવાની કોશિશ કર”
આટલું બોલી એ ફકીર પાછો સિજદામા જતો રહ્યો. પણ જતા જતા અબુ મહંમદ જરેરીને એક ઉમદા સબક આપતો ગયો.
બગદાદની જુમ્મા મસ્જિત પાસે એક વયોવૃદ્ધ રહેતા હતા.તેઓ હંમેશા એક માત્ર જર્જરિત પોષક પહેરતા. એકવાર અબુ મહંમદ જરેરીએ તેમને તેનું કારણ પૂછ્યું. તેના ઉત્તરમાં એ વૃદ્ધ બોલ્યા,
“એકવાર મેં સ્વપ્ન જોયું. જન્નતમાં કેટલાક લોકો સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કરી, ઉમદા પકવાનો આરોગી રહ્યા હતા. હું પણ તેમની સાથે બેસી ગયો. પણ તે સર્વેએ મને ઉઠાડી મુક્યો.અને કહ્યું કે તું અહિયા બેસવાને લાયક નથી. મેં બાજુમાં ઉભેલા એક ફરીશ્તાને તેનું કારણ પૂછ્યું. એ કરીશ્તાએ કહ્યું,
“જન્નતમાં સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કરી , ઉમદા પકવાનો આરોગતા આ માનવીઓએ જિંદગીભર એક જ જર્જરિત વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હતું”
સૂફીસંત અબુ મહંમદ જરેરી આ ઘટનાનું તારણ આપતા કહે છે,
“દુનિયાના મોજશોખમાં રચ્યાપચ્યા રહેશો તો દોઝક મળશે. અને જર્જરિત વસ્ત્રો સાથે રૂખીસુકી રોટી આરોગી ખુદાની ઇબાદતમાં રત રહેશો તો જન્ન્ત (સ્વર્ગ) મળશે”
સૂફીસંત મહંમદ જરેરીની આવી સૂફી વાતો જીવનના અર્કને પામવા જરૂરી નથી લાગતી ? .

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mr. Gandhi’s First Biography : An Unknown Page of History : Prof. Mehboob Desai

The first movie of Mahatma Gandhiji was made by Richard Edenbarough. Similarly, the first Biography of Mahatma Gandhi was written by British priest named Rev. Joseph Dock. It was an Unknown page of Indian History. Very few Indian may know about it. The first biography of Gandjiji was published in A.D.1909. It was published by the editor of “Indian Chronicle” London, Mr.Nasarvanji M. Cooper. The name of that first biography depicting Gandhiji’s life was “M.K. Gandhi: An Indian Patriot in South Africa” M.K. Gandhi was in the centre in the journey of writing, publication, distribution and review. That event is worth knowing and surprising today even after 102 years. The author of Gandhiji’s first biography was Reverend Joseph J. Dock (1861-1913) a priest of Baptist sect. His first meeting with M.K.Gandhi took place during December 1907. One evening of December 1907(1), a priest came to meet Mr. M.K. Gandhi at his office in Joha. He wrote “Reverend” before his name on the chit of visit. M.K. Gandhi read and thought, ‘Several priests came to me with the intention of making me Christian or explain me to stop movement or to show sympathy towards movements. But Mr. Dock came in. He did not take much time while taking. In the meantime, I realized my mistake and apologized silently in my mind. From that day onwards, we became close friend.’
There after a man named Mir Alam attacked on Gandhi at Joha in South Africa on 10th February 1908. Gandhiji was wounded. At that time he had stayed at Mr. Dock’s home for treatment for eight or ten days. Mr. Dock had nursed Gandhi a lot. Remembering that incident Gandhiji told,
‘As long as my stay continued with Mr. Dock’s family, all his time passed in taking my care and in hospitality of hundreds of people who came to inquire after my health. Even during the night, he would invariably pip silently into my room to know my condition. I could never think in his home that it was not my home'(2)
Thus, Gandhi’s intimacy developed with Mr. Dock. Mr. Dock was also highly impressed by the thoughts of Gandhi. Because of these factors, during the course of Gandhi’s treatment itself, he put a proposal to Gandhi to write his biography. Even at that time also a pious man like Gandhi had no interest in self publicity. But explain To Gandhi Mr. Dock said,
‘First allow me to say completely. You carry a great importance as a leader of this movement (3) I fell that I may write a small book. In that book facts should be clear, description should be vivid and should be authentic. From that people of England would get real intimate acquaintance of your personality and also of your character. Then it would be somewhat helpful in a place in future'(4)
Mr. Gandhi realized this argument and he gave him consent of writing his biography. But Gandhi however, had not as much trust as Mr. Dock about the success of his biography. This truth can be seen through the stages of journey of this small biography. The writing of this first biography is the result of frequently meetings of Mr.Dock with Mr. Gandhi. Gandhi also had kept vigilance to provide authentic material of his own life. Such vigilance is found expressed in a letter written by Mr. Dock when the writing of this book was in progress.
‘I am writing this letter from the court. I had expected to send you something before I am sentenced, but I am extremely busy with other work'(5)
This reference to “sending Some thing” to Mr. Dock was about sending material related to his life. This could be known through examination of those supporting documents with such co-operation from Gandhiji , Mr. Dock could complete Gndhiji’s biography very quickly, with the completion of writing of the book, Mr. dock sent a manuscript to Gnadhiji . Gandhiji examined it and sent it the press.Ganshiji had selected Lord Ampthill to write the preface of his biography. Arthur Oliver Williars Russell Ampthill (1869-1936)had already worked as the Governor of Madras. He had worked as the Viceroy of Indian and the Governor General in 1904. He was taking active interest in the Indian Struggle of South Africa.He was the president of South Africa British Indian Committee. As soon as the proofs of the book were received, Gnadhiji sent a letter to Lord Ampthill on 7th August 1909. He wrote that,
‘The proofs of Reverend Dock’s book have now reached me somewhat later, I am very eager to see that the book should come out as early as possible. At the same time, I would say this much that advance money has been received from many customers for that book. I know that you are very busy with work. So I hesitate to lay the burden on you of written the preface after going through the proofs. Of course, you had given a promise to write it if you like the book afterseing the proofs. However, I am sure that you have a desire to do this work. So I hope that you will be kind enough to spare time to pay attention to this matter.'(6)
Giving respect to Gandhiji’s request, Lord Ampthil wrote the preface of the book on 26th August 1909, and sent it to Gnadhiji. This preface written by lord Ampltil had become an inspiring force for Gandhiji’s struggle for the Indian of South Africa. Lord Ampthil had written in the preface,
‘Indian community of Transvaal has been struggling to remove insulting condition and for the protection of their right .Can we blame them for it? Indians demand neither franchise nor their representative in parliament, so if we take away the path of beating and buffeting, violence, tumults and spread disorder, the only way open for them to express opposition was “Satyagrah”. They took it. Can we blame them for it? Led by selfishness, they do not oppose any taxation, nor have they tried to obtain any political right indirectly. They try to regain only that which has been snatched away by force from them – the self respect of their community. Will you tell me what will those people do who blame them in such circumstances? Is there any one among us who will continue to see without any objection to honor the law it their social status gets lowered?'(7)
All questions raised by Lord Ampthil in his preface point to crud policy of British rural of South Africa. This preface had played an important part in proving improper image of British rule in educated and deeply religious British society. Thus the fundamental aim behind writing Gandhiji’s biography had been fulfilled. From that point of view the personality selected by Gandhiji for writing preface of the book had proved successful at his test. In short, the arrow has exactly shot the target.
Even after sending the preface of the book to the publisher, Gandhiji had to wait long for the book. It could be seen from the letters written by him during that period. Gandhiji had began the planning of the distribution and sale of the book since the work of its publication was going on, Gandhiji had written in his letter of 16th September, 1909 to Henri Polok from London,
‘Mr. Dock’s book has not yet been published. It is likely to be published in the first week of October. For some reasons, which are not necessary to be informed? I go on thinking and that too not for anybody else’s but for the sake of Mr. Dack only. If this publication proves a farce, he would be very much disappointed. And it might also happen like that. The publisher has not worked pouring his heart into it and many of its copies will have to be sold free of charge. So it has been thought like this: I will have to do this work myself, putting my personal feelings aside. I supposed that if any loss would occur, Dr.Maheta(8) would take the responsibility of setting it. I have also done correspondence with him in this matter, so you be on the lookout of sucha bookseller as may purchase this book. Perhaps, the best way is that Kalyandas or Chhaganlal’s brother or both of them may go to many people with this book. Whatever may happen but do not give on credit the book to the bookseller on whom you do not trust completely.'(9)
This letter of Gandhiji makes two things clear. The indifference of the publisher of the book towards its publication and Gandhiji’s anxiety about its sale. Gandhiji was worried that Mr.Dack’s effort should not be wasted. After waiting for a long time, when the book was published, Gandhiji’s vigilance about the distribution of its copies was worth admiring. Gandhiji had written to the publisher N.N. Cooper that,
‘Kindly send the book of Mr. Dock as follows: 24 copies to Dr. Mahta, 14 Moghul Street, Rangoon, India.250 copies to Masers Co. Booksellers, Madras, India. 25 copies to the manager, International printing Press, Durban, Natal, South Africa (Postal address –Box 182, Durban, Natal)'(10)

After passing through the stage of the publication and distribution the author and the publisher keep mostly worried about its review. This is the usual tradition. Gandhiji was also passed through this stage. After the publication and distribution of his book, Gandhiji himself worried as a hero of this book. It can be known by the letter written by him to Henry Pollok,

‘Please find herewith a copy of the list sent as a gift copy to the news papers of India…I have come to the decision that gift copies should not be given to any public worker except the news papers. So we have not sent it to anybody. But if you fill that they should be sent anyone belonging to that side, you may distribute them after taking Dr. Mehta’s advice.Dr.Mahta has purchased 25 copies for distribution like this. You may either ask for a few copies for them or may take the required number of copies from Nateson after knowing the names of those to whom the copies have to be given, so that the same person may not receive two copies. I take it for granted that such arrangement will have been made with Nateson by which we may get money without dely. Eighty five gift copies have been distributed here. Review which may appear in the news papers may be clipped, and may please be sent to Mr. Dack.'(11)

After making arrangements to send the book for review to the news papers Gandhiji had kept vigilant eye on the note and review published in the news papers. He wrote to Henry Pollock again on 5th November 1909, ‘About 20 lines criticism has appeared in “Edinburgh Evening News” on Mr. Dock’s book. “The Times” has only acknowledged its review may have appeared at any other place'(12)Along with the vigilance towards the review of news papers in the press Gadhiji had sent its one copy to a well-known thinker Tolstoy and request to send his response, ‘I send herewith a copy of a book written by my British friend, who lives in South Africa. In that book facts of my life and the struggle of “Satyagrah” for which I have devoted my life have been presented. I am very eager to see that you may take active interest in it. I therefore believe that you will not feel it improper'(13)
Thus, Gandhiji had taken keen interest in the journey right from the birth till its distribution and review of his first biography written by Mr.Dock.Because Gandhiji’s feeling behind it was only to strongly establish a new idea in society, that idea for which Gandhiji had been fighting in South Africa and the first work of giving it the expressed form was done by an British priest. Mr. Dock has expressed the thought of Truth, Non-violence and Satyagraha in very simple and lucid style in this book covering totally 21 chapters. Many beliefs about Gandhiji with that thought have been usually become firm, that too seems to be cut off somewhere for example, Gandhiji did not know Sanskrit. Mr. Dock has refuted in a very simple way the matter that Gandhiji had studied “The Geeta” first of all in English. While doing it he has written,
‘They (two theosophist brothers) expressed the desire to read “The Geeta” with Gandhiji. Gandhiji agreed just to please them, but when he started reading it, he felt ashamed, because he did not know Sanskrit, and he had recited the text of “The Geeta”many times yet he could not understand its subtle meanings. Now he himself made up his mind to study “The Geeta” (14) Similarly, Mr. Dok has experimented the word “Dharana” with reference to “Satyagraha” That, too, is worth nothing. At the same time, handhiji himself does not believe that there is an effect of “Dharana” behind his invention of the clarified that matter also in his book. Moreover, the description of Gandhiji’s childhood of Porbandar of that period also as “White city: Porbandar” has been beautifully done in chapter-4.”
After the distribution of the book the response achieved by it proved Gandhiji’s fear he had felt deceptive. Giving expression to Gandhiji’s work, this first biography achieved wonderful reception in England, South Africa and India.This small book had done pioneering work to convey effectively Gandhiji’s initial thoughts of Truth, Non-violence and Satyagraha in India. Only due to growing popularity of this book Gandhiji’s intimate friend Dr. Pranjivandas mahta translated in to Gujarati in A.D. 1912. And then Gandhiji’s work of south Africa had reached the common people, crossing the line of intellectual calss of Gujarat.That was only great achievement of this small book of Mr. Reverend Dock. Gandhiji had taken note of this service of Mr. Dock while giving him an homage(15) He had written,
‘He has written a book of popular history of the story of the struggle of Satyagraha of Indians. Lord Ampthil has beautiful, admiring preface. For Mr.Dock this work was only the labour of love. He had faith in the issue of Indians, and this book was like a help among many kinds of help he had rendered'(16)
Today, 102 years have been completed since the publication of the book “M.K.Gandhi – An Indian Patriot in South Africa”. At this juncture, let all of us bow respectfully to the courage of an British Priest in annals of history.

————————————–
Foot Note:
1 Dalal,Chandubhai Bhagvanbhai, Gandhiji ni Dinvari (2.10.1869 to 9.1.1915), Sabarmati Ashram Suraksh ane Smarak Trust,Ahmadabad,October,1976, P.75.
2 Gandhiji, Dakshin Afrika na Satyagraha no itihas, Navjivan Prakashan Mandir, Ahmadabad, April,2001,P175.
3 Leader of the Movement of South Africa.
4.Parekh,Babubhai,(Translator),GandhijinuCharite,Navjivan Prkasha Mandir,Ahmadabad,1970,P.14.
5. Gandhiji no Akshar Deh, Vol-9,1968, P.102.
6. Ibid, P.403.
7. Ibid, P. 635.
8. Dr.Pranjivandas Mahta.
9. Gandhiji no Akshar Deh, Vol-9, P.473.
10. Ibid, P.551.
11.Ibid, P.562.
12.Ibid, P. 573.
13.Ibid, P. 587.
14.Parekh,Babubhai, Gandhiji nu Phelu Charitr, P.48
15.Mr.Joseph J. Dock had died on 16 August,1913
16.Gandhiji no Akshar Deh,Vol-12,P.139

Leave a comment

Filed under Uncategorized

“અલ ફાતિહા”ની આયાતનું કાવ્ય રૂપાંતર : ડો.મહેબૂબ દેસાઈ

એ દિવસે સવારે મારા બેઠક ખંડમાં હું લેપટોપ પર મારો લેખ સુધારી રહ્યો હતો. અને મારો ડોરબેલ વાગ્યો. મેં બેઠા બેઠા જ “કમ ઇન” કહ્યું. અને એક વ્યક્તિ રૂમમાં પ્રવેશી. સાધારણ પેન્ટ-શર્ટ,પગમાં ચંપલ, હાથમાં કપડાની થેલી,ચહેરા પર સ્મિત અને ભાલ પર સુંદર લાલ તિલક સાથે એ વ્યક્તિ મારી સામે આવી ઉભી રહી.મેં તેમના તરફ નજર કરી પૂછ્યું,
“બોલો સાહેબ, આપને મારું શું કામ છે?”
તે વ્યક્તિએ ઉભા ઉભા જ એક કાગળ મારી તરફ ધરતા કહ્યું,
“ મારું નામ પ્રહલાદભાઈ કે. મહેતા છે. હું ભાવનગર જીલ્લા પંચાયતમાં સીનીયર કલાર્ક હતો.હાલ નિવૃત છું. મેં કુરાન-એ-શરીફની પ્રથમ આયાત “અલ્હમ્દો”નું કાવ્યાત્મક રૂપાંતર કર્યું છે. તે આપને બતાવવા આવ્યો છું” હું એક પળ પ્રહલાદભાઈને તાકી રહ્યો.એક હિંદુ કુરાને શરીફની આયાતનું કાવ્યાત્મક રૂપાંતર કરે એ વાત જ તંદુરસ્ત સમાજનું ઉમદા લક્ષણ છે. મેં તેમના હાથમાંથી કાગળ લઈ ,તેમને મારી સામેના સોફામાં બેસવા વિનંતી કરી.

કુરાન-એ-શરીફમાં “અલ્હામ્દો”ની આયાત સૌ પ્રથમ છે. તેને “અલ ફાતિહા’ તરીકે ઓળખવામાં આવેલ છે. હઝરત મહંમદ પયગમ્બર (સ.અ.વ.)એ “અલ ફાતિહા” આયાતને “ઉમ્મુલ કુરાન” અર્થાત “કુરાનની માં”તરીકે ઓળખાવે છે.આ આયાતની વિશિષ્ટ એ છે કે તેમાં માત્ર ખુદાની તારીફ અને તેને શરણે જવાની બંદાની તત્પતાની દુઆ જ છે.તેમાં કયાંય ધર્મના ભેદ નથી. ઇબાદતની ભિન્નતાની વાત નથી. બસ, માત્ર ઈશ્વર-ખુદા ના શરણે જવાની અને સત્ય માર્ગે ચાલવાની પાર્થના જ છે. માટે જ ગાંધીજીએ આશ્રમ ભજનાવલીમાં આ આયાતનો સમાવેશ કર્યો હતો. એ આયાત એરેબીકમાં આ પ્રમાણે છે,

“બિસ્મિલ્લાહ અર્ રહેમાન નિર રહીમ,
અલ્હામ્દો લીલ્લાહે રબ્બીલ આલમીન,
અર્ રહેમાન નિર રહીમ,
માલિકી યૈમૂદ્દીન ઇયાકા ન બુદો , વ્ઇયકા નસ્તઇન
અહેદનલ સીરતાલ મુસ્તકીમ ,સીરતાલ લઝીમ
અન અમતા અલે હિમ , ગયરીલ મગદુબી અલેહીમ
વલ્દ્દાઆલીમ – આમીન”

આ આયાતનું ગુજરાતી ભાષાંતર થાય છે,

“સૌ પ્રથમ અલ્લાહનું નામ લઉં છું , જે પરમ કૃપાળું અને મહેરબાન છે. દરેક તારીફ માત્ર અલ્લાહની જ છે. તે જ વિશ્વનો પાલનહાર અને ઉધ્ધારક છે. તે જ પરમ કૃપાળુ અને દયાવાન છે. તે જ અંતિમ દિવસનો માલિક છે. અમે માત્રને માત્ર તારી જ ઈબાદત કરીએ છીએ. તારી પાસે જ મદદની યાચના કરીએ છીએ. અમને તું નેક માર્ગ પર ચલાવ જે, એવા માર્ગ પર કે જેના કારણે અમારા પર તારી કૃપા દ્રષ્ટિ ઉતરે. એવા માર્ગ પર કયારેય ન ચલાવીશ કે જ્યાં તારી અપ્રસન્નતા-નારાજગી હોઈ-આમીન”

આ આયાતનું કાવ્ય રૂપાંતર પ્રહલાદભાઈ મહેતા નામક એક બ્રાહ્મણ શ્રધ્ધા પૂર્વક કરે, અને એક મુસ્લિમને તે બતાવવા ઘર શોધતા શોધતા પ્રભાતના સમયે આવે, એ ઘટના મને સાચ્ચે જ સ્પર્શી ગઈ.મેં પ્રહલાદભાઈને પૂછ્યું,
“કુરાને શરીફની આયાતનું કાવ્ય રૂપાંતર કરવાની ઈચ્છા આપને કેમ થઈ ?”
“ગાંધીજીની આશ્રમ ભજનાવલીમાં મેં આ આયાત જોઈ અને મને ઇચ્છા થઈ આવી કે આ આયાતનું કાવ્ય રૂપાંતર કરીએ તો કેમ? એટલે મેં પ્રથમ તેનું ગુજરાતી કર્યું. પછી તેનું કાવ્ય રૂપાંતર કર્યું. તે બરાબર થયું છે કે નહિ તે આપ જોઈ આપો એવી વિનંતી છે.”
મેં એ કાવ્ય રૂપાંતર પર નજર કરી.પ્રહલાદભાઈએ કરેલ કાવ્ય રૂપાંતર સરળ અને અર્થસભર હતું.

“સબસે પહેલે લેતા હું અલ્લાહ કા નામ ,
જો હૈ નિહાયત રહમવાલા ઔર હૈ મહેરબાન

કરતા હું ઈબાદત ઉસ પરવારદિગાર કી,
હર તરહ કી બંદગી હોતી હૈ ઉસી કે નામ કી

વો હૈ સારે જહાં કા પાલનહાર,
કયામત કે દિન વોહી હૈ તારણહાર

માંગે તો કિસકી માંગે મદદ ઇસ જહાન મેં
કરતે હૈ ઈબાદત,મદદ મિલે તેરી પરવરદિગાર

હંમે સીધી રાહ પર લે ચલો, ખુદાજાન
જિસ રાહ પ ચલે હૈ તેરે કૃપાનિધાન

હંમે વહાં ન લેજાના, જહા જાને વાલો પર,
તુમ હો નારાજ, ઔર ભૂલે હમ અપની શાન”

“સામી”ના તખ્ખલુસથી લખતા પ્રહલાદભાઈ મહેતાનો “અલ ફાતિહા”નો કાવ્યાત્મક અનુવાદ ભલે શુદ્ધ કાવ્યાત્મક ન હોઈ, પણ શુદ્ધ ભાવનાત્મક જરૂર છે. કોમી એખલાસની શુદ્ધ ભાવના તેના એકએક શબ્દમાંથી નીતરે છે. જે આપણી બિનસાંપ્રદાયિકતાનું આદર્શ પ્રતિક છે.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ડો.મહેબૂબ દેસાઈ : “અલ ફાતિહા”ની આયાતનું કાવ્ય રૂપાંતર

ડો.મહેબૂબ દેસાઈ

એ દિવસે સવારે મારા બેઠક ખંડમાં હું લેપટોપ પર મારો લેખ સુધારી રહ્યો હતો. અને મારો ડોરબેલ વાગ્યો. મેં બેઠા બેઠા જ “કમ ઇન” કહ્યું. અને એક વ્યક્તિ રૂમમાં પ્રવેશી. સાધારણ પેન્ટ-શર્ટ,પગમાં ચંપલ, હાથમાં કપડાની થેલી,ચહેરા પર સ્મિત અને ભાલ પર સુંદર લાલ તિલક સાથે એ વ્યક્તિ મારી સામે આવી ઉભી રહી.મેં તેમના તરફ નજર કરી પૂછ્યું,
“બોલો સાહેબ, આપને મારું શું કામ છે?”
તે વ્યક્તિએ ઉભા ઉભા જ એક કાગળ મારી તરફ ધરતા કહ્યું,
“ મારું નામ પ્રહલાદભાઈ કે. મહેતા છે. હું ભાવનગર જીલ્લા પંચાયતમાં સીનીયર કલાર્ક હતો.હાલ નિવૃત છું. મેં કુરાન-એ-શરીફની પ્રથમ આયાત “અલ્હમ્દો”નું કાવ્યાત્મક રૂપાંતર કર્યું છે. તે આપને બતાવવા આવ્યો છું” હું એક પળ પ્રહલાદભાઈને તાકી રહ્યો.એક હિંદુ કુરાને શરીફની આયાતનું કાવ્યાત્મક રૂપાંતર કરે એ વાત જ તંદુરસ્ત સમાજનું ઉમદા લક્ષણ છે. મેં તેમના હાથમાંથી કાગળ લઈ ,તેમને મારી સામેના સોફામાં બેસવા વિનંતી કરી.

કુરાન-એ-શરીફમાં “અલ્હામ્દો”ની આયાત સૌ પ્રથમ છે. તેને “અલ ફાતિહા’ તરીકે ઓળખવામાં આવેલ છે. હઝરત મહંમદ પયગમ્બર (સ.અ.વ.)એ “અલ ફાતિહા” આયાતને “ઉમ્મુલ કુરાન” અર્થાત “કુરાનની માં”તરીકે ઓળખાવે છે.આ આયાતની વિશિષ્ટ એ છે કે તેમાં માત્ર ખુદાની તારીફ અને તેને શરણે જવાની બંદાની તત્પતાની દુઆ જ છે.તેમાં કયાંય ધર્મના ભેદ નથી. ઇબાદતની ભિન્નતાની વાત નથી. બસ, માત્ર ઈશ્વર-ખુદા ના શરણે જવાની અને સત્ય માર્ગે ચાલવાની પાર્થના જ છે. માટે જ ગાંધીજીએ આશ્રમ ભજનાવલીમાં આ આયાતનો સમાવેશ કર્યો હતો. એ આયાત એરેબીકમાં આ પ્રમાણે છે,

“બિસ્મિલ્લાહ અર્ રહેમાન નિર રહીમ,
અલ્હામ્દો લીલ્લાહે રબ્બીલ આલમીન,
અર્ રહેમાન નિર રહીમ,
માલિકી યૈમૂદ્દીન ઇયાકા ન બુદો , વ્ઇયકા નસ્તઇન
અહેદનલ સીરતાલ મુસ્તકીમ ,સીરતાલ લઝીમ
અન અમતા અલે હિમ , ગયરીલ મગદુબી અલેહીમ
વલ્દ્દાઆલીમ – આમીન”

આ આયાતનું ગુજરાતી ભાષાંતર થાય છે,

“સૌ પ્રથમ અલ્લાહનું નામ લઉં છું , જે પરમ કૃપાળું અને મહેરબાન છે. દરેક તારીફ માત્ર અલ્લાહની જ છે. તે જ વિશ્વનો પાલનહાર અને ઉધ્ધારક છે. તે જ પરમ કૃપાળુ અને દયાવાન છે. તે જ અંતિમ દિવસનો માલિક છે. અમે માત્રને માત્ર તારી જ ઈબાદત કરીએ છીએ. તારી પાસે જ મદદની યાચના કરીએ છીએ. અમને તું નેક માર્ગ પર ચલાવ જે, એવા માર્ગ પર કે જેના કારણે અમારા પર તારી કૃપા દ્રષ્ટિ ઉતરે. એવા માર્ગ પર કયારેય ન ચલાવીશ કે જ્યાં તારી અપ્રસન્નતા-નારાજગી હોઈ-આમીન”

આ આયાતનું કાવ્ય રૂપાંતર પ્રહલાદભાઈ મહેતા નામક એક બ્રાહ્મણ શ્રધ્ધા પૂર્વક કરે, અને એક મુસ્લિમને તે બતાવવા ઘર શોધતા શોધતા પ્રભાતના સમયે આવે, એ ઘટના મને સાચ્ચે જ સ્પર્શી ગઈ.મેં પ્રહલાદભાઈને પૂછ્યું,
“કુરાને શરીફની આયાતનું કાવ્ય રૂપાંતર કરવાની ઈચ્છા આપને કેમ થઈ ?”
“ગાંધીજીની આશ્રમ ભજનાવલીમાં મેં આ આયાત જોઈ અને મને ઇચ્છા થઈ આવી કે આ આયાતનું કાવ્ય રૂપાંતર કરીએ તો કેમ? એટલે મેં પ્રથમ તેનું ગુજરાતી કર્યું. પછી તેનું કાવ્ય રૂપાંતર કર્યું. તે બરાબર થયું છે કે નહિ તે આપ જોઈ આપો એવી વિનંતી છે.”
મેં એ કાવ્ય રૂપાંતર પર નજર કરી.પ્રહલાદભાઈએ કરેલ કાવ્ય રૂપાંતર સરળ અને અર્થસભર હતું.

“સબસે પહેલે લેતા હું અલ્લાહ કા નામ ,
જો હૈ નિહાયત રહમવાલા ઔર હૈ મહેરબાન

કરતા હું ઈબાદત ઉસ પરવારદિગાર કી,
હર તરહ કી બંદગી હોતી હૈ ઉસી કે નામ કી

વો હૈ સારે જહાં કા પાલનહાર,
કયામત કે દિન વોહી હૈ તારણહાર

માંગે તો કિસકી માંગે મદદ ઇસ જહાન મેં
કરતે હૈ ઈબાદત,મદદ મિલે તેરી પરવરદિગાર

હંમે સીધી રાહ પર લે ચલો, ખુદાજાન
જિસ રાહ પ ચલે હૈ તેરે કૃપાનિધાન

હંમે વહાં ન લેજાના, જહા જાને વાલો પર,
તુમ હો નારાજ, ઔર ભૂલે હમ અપની શાન”

“સામી”ના તખ્ખલુસથી લખતા પ્રહલાદભાઈ મહેતાનો “અલ ફાતિહા”નો કાવ્યાત્મક અનુવાદ ભલે શુદ્ધ કાવ્યાત્મક ન હોઈ, પણ શુદ્ધ ભાવનાત્મક જરૂર છે. કોમી એખલાસની શુદ્ધ ભાવના તેના એકએક શબ્દમાંથી નીતરે છે. જે આપણી બિનસાંપ્રદાયિકતાનું આદર્શ પ્રતિક છે.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

આદર્શ પિતા મહંમદ સાહેબ(સ.અ.વ) : ડૉ. મહેબૂબ દેસાઈ

હઝરત મહંમદ પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ને આપણે સૌ ઇસ્લામના પુનઃ સર્જક તરીકે ઓળખીયે છીએ.પણ મહંમદ સાહેબ (સ.અ.વ.)સંસારી પણ હતા. પિતા,પતિ અને નાના તરીકેની મહંમદ સાહેબની ભૂમિકાની નોંધ ઇસ્લામિક સાહિત્યમાં વિસ્તૃત રીતે લેવાઈ છે. જો કે પિતા તરીકેની મહંમદ સાહેબની ભૂમિકા ઘણી કપરી રહી હતી. પિતા તરીકે પોતાનો સમગ્ર પ્રેમ એક માત્ર જીવીત પુત્રી હઝરત ફાતિમા પર વરસાવનાર મહંમદ સાહેબ(સ.અ.વ.)ને પિતા તરીકે સમજવા ઘણા મુશકેલ છે. પુત્રીના અમાપ પ્રેમને કારણે ઇસ્લામના નીતિ નિયમો પ્રત્યે મહંમદ સાહેબ (સ.અ.વ.)એ કયારેય બાંધછોડ કરી ન હતી. અને છતાં આપ વિશ્વના આદર્શ પિતા બની રહ્યા હતા.

હઝરત ફાતિમાની શાદી મહંમદ સાહેબે ઈચ્છયું હોત તો અરબસ્તાનના ધનાઢ્ય કુટુંબમાં કરી શકયા હોત. પણ મહંમદ સાહેબે ધન કરતા ઇસ્લામિક સંસ્કારો અને આદર્શોને પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું. એક દિવસ જયારે હઝરત અલી (અ.સ.)એ મહંમદ સાહેબ પાસે હઝરત ફાતિમા(ર.અ.)ના હાથની માંગણી કરી, ત્યારે સૌ પ્રથમ એક આદર્શ પિતા તરીકે પુત્રી ફાતિમાની મરજી જાણવાનું મહંમદ સાહેબે મુનાસીબ માન્યું. અને પુત્રી ફાતિમાને આપે પૂછ્યું, “બેટી ફાતેમા, આ રિશ્તા અંગે તારી શું મરજી છે ?”
પુત્રી ફાતિમા પિતાનો પ્રશ્ન સાંભળી મૌન રહ્યા.પણ તેમના ચહેરા પર સંમતિનું સ્મિત જોઈ શકાતું હતું.. મહંમદ સાહેબે એ જોઈ ફરમાવ્યું, “બેટી ફાતિમા,તારી ખામોશી અને સ્મિતમાં મને તારી સંમતિ દેખાય છે.”
અને આમ ચારસો મિસકાલ મિહર (લગભગ એક સો આઠ રૂપિયા)ની રકમથી હઝરત અલી અને હઝરત ફાતિમાના નિકાહ થયા.નિકાહનો ખુત્બો (પ્રાર્થના)ખુદ મહંમદ સાહેબે પઢાવ્યો. જે અંગે મહંમદસાહેબ (સ.અ.વ.)ફરમાવે છે,
“મને અલ્લાહતઆલનો હુકમ છે કે હું ફાતિમાના નિકાહ અલી સાથે કરાવી દઉં. હું તમને સૌને ગવાહ
(સાક્ષી) રાખીને કહું છું કે મેં ફાતિમાના નિકાહ ચારસો મિસકાલ મિહરના બદલામાં અલી સાથે કરાવ્યા છે”

નિકાહ પછી એક સામાન્ય પિતા પોતાની પુત્રીને દુઃખી હદયે વળાવે, તેમજ મહંમદ સાહેબ ભારે હદયે પુત્રીને પોતાના ઘરના બારણાં સુધી વળાવવા ગયા હતા. વિદાય આપતા પૂર્વે પુત્રી ફાતિમાના કપાળ પર ચુંબન કરી આપે ફરમાવ્યું હતું, “હવે તમે બંને તમારા ઘરે જાવ” ધાર્યું હોત તો પુત્રી ફાતેમાને વિદાય વેળાએ મહંમદ સાહેબ(સ.અ.વ.) દુનિયાની તમામ નેમતો (ભેટ સોગાતો) આપી શકyaયા હોત.પણ મહંમદ સાહેબ સાદગીના ઉપાસક હતા. તેમણે પોતાની વહાલસોઈ પુત્રી ફાતેમાને વિદાય સમયે માત્ર અગીયાર વસ્તુઓ જ આપી હતી. જે દહેજના દુષણમાં માનતા સમાજ માટે આજે પણ માર્ગદર્શક છે. મહંમદ સાહેબે હઝરત ફાતેમાને એક વાણનો ખાટલો, એક ચામડાનું ગાદલું જેમાં ખજૂરના પાંદડા ભરેલા હતા.બે પાણી ભરવાની ગાગર,બે માટીના વાડકા,એક પાણી ભરવાની મશક, એક ખજુરીનો મસલો (નમાઝ પઢવાની શતરંજી), એક તસ્બી (માળા) અને એક લોટ દળવાની પથ્થરની ઘંટી આપી હતી.
પુત્રીની વિદાયના બીજા દિવસે મહંમદ સાહેબ (સ.અ.વ.) પુત્રી ફાતેમાને મળવા તેમના ઘરે ગયા
હતા.દરવાજા બહાર ઉભા રહી એક પિતાએ પોતાની પુત્રીના ઘરમાં પ્રવેશવા રજા માંગી.
“બેટા, હું અંદર આવી શકું ?”
પિતાનો અવાજ સાંભળી પુત્રી ફાતેમા દરવાજા પર દોડી આવ્યા.મહંમદસાહેબ(સ.અ.વ.)પુત્રીને જોઈને ભેટી પડ્યા.પછી એક વાસણમાં પાણી મંગાવ્યું. અને પોતાન બંને હાથ તેમાં ભીના કરી,જમાઈ હઝરત અલી પર એ પાણીનો છંટાવ કર્યો. પછી પુત્રી ફાતેમાના માથા પર હાથ ફેરવતા ફરમાવ્યું,
“બેટા ફાતેમા, મેં સૌથી ઉચ્ચ અને પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ સાથે તારા નિકાહ કર્યા છે”
અને બીજો હાથ હઝરત અલીના ખભા પર મુક્તા ફરમાવ્યું,
“અલી, તારી પત્ની દુનિયાની શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીઓમાની એક છે. અને મારા કલેજાનો ટુકડો છે.”આટલું બોલતા તો
મહંમદ સાહેબ (સ.આ.વ.)ના ગળાની ભીનાશ તેમની આંખોમાં ઉતરી આવી. અને પોતાના આંસુઓને ખાળતા મહંમદસાહેબ ઘરની બહાર નીકળી ગયા. નિકાહ પછી પણ ઘરસંસારના વહનમાં પુત્રી ફાતેમાએ પિતાની હિદાયત (શિખામણ)ને આચરણમાં મૂકી હતી. એકવાર હઝરત અલી થાક્યા પાક્યા સફર(પ્રવાસ)માંથી ઘર આવ્યા અને કહ્યું,
“મને ભુખ લાગી છે.જે કઈ જમવાનું હોઈ તે મને આપો” હઝરત ફાતેમાએ કહ્યું, “ ત્રણ દિવસથી ઘરમાં જવનો દાણો નથી” હઝરત અલી(અ.સ.)ને નવાઈ લાગી. “તે મને પહેલા કેમ કહ્યું નહિ ?”
હઝરત ફાતેમા બોલ્યા, “ મારા પિતાની નસીહત (શિખામણ) છે કે પતીને કદી સમસ્યાઓથી પજવશો નહિ”
હઝરત ફાતેમા ઘરનું તમામ કામ પોતાના હાથે જ કરતા.પાણી ભરવું,વાસણો સાફ કરવા,લોટ દળવો વગેરે કામ કરતા તેઓ કયારે સંકોચ અનુભવતા નહિ. કયારેક તો લોટની ઘંટી ચલાવતા ચલાવતા આપના હાથોમાં છાલા પડી જતા. છતાં સબ્રથી ઘર કામ કરતા રહેતા. આ જોઈ એકવાર હઝરત અલીને પત્નીની દયા આવી.તેમણે મહંમદ સાહેબ(સ.અ.વ.)ને વિનંતી કરી,
“ફાતેમા ઘર કામ કરીને ખુબ થાકી જાય છે. આપ ગનીમત (ભેટ)ના માલમાં આવેલ નોકરાણીઓમાંથી એક નોકરાણીને અમારે ત્યાં રાખો તો ફાતેમાને રાહત થાય”
મહંમદસાહેબે(સ.અ.વ)એ ફરમાવ્યું,
“હાલ મસ્જિત-એ-નબવીમાં ચારસો ઇસ્લામના પ્રચારકો આવ્યા છે.તેમની ખિદમત(સેવા)માંથી નોકરોને ફારિગ (મુક્ત)કરી શકાય નહિ”
આ સાંભળી હઝરત અલી ચુપ થઈ ગયા. પિતા-પુત્રીનો આવો સ્પષ્ટ અને સાચુકલો પ્રેમ સમગ્ર માનવજાતની જણસ છે.

Leave a comment

Filed under Uncategorized